Beroende på hur man räknar är antingen Hallamölla eller Forsakar Skånes högsta vattenfall men det överlåter jag åt de inblandade kommunerna att bråka om. Hallamölla har som jag förstått det högst totala fallhöjd medan Forsaker är det fall med enskilt högst fallhöjd.

Hallamölla kvarn och vattenfall

Hallamölla vattenfall har en sammanlagd fallhöjd på ca 23 meter. I fem olika forsar faller vattnet och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen när den vill uppströms för att leka.

hallamolla2 (1 av 1)

Hallamölla kvarns  omnämns för första gången 1491. Hallamölla drevs med vattenkraften från Verkeån ända fram tills verksamheten lades ner vid årsskiftet 1948–49. Anläggningen är dock fortfarande intakt och visas på söndagar under sommaren.

Hallamölla är en del av Christinehofs Ekopark i Tomelilla kommun. Sista biten av vägen hit är en smal grusväg. Som tur är finns det några mötesplatser innan man kommer till en betydligt rymligare parkeringsplats. Att gå till vattenfallet från parkeringen är inte långt.

hallamolla (1 av 1)

Vid kvarnen finns alla möjligheter att ha picknick. Vill man inte sitta i gräset finns här även bord och bänkar. Det är en mysig miljö och via gångbroar kan man gå över vattendraget och följa fallet.

Forsakar

I utkanten av Degerberga i Kristianstad kommun finns Forsakar. Forsakar är en ravin i Linderödsåsens östra sluttning. Forsakarsbäcken bildar Skånes två högsta vattenfall med en fallhöjd på 8 respektive 10 meter. Platsen är skyddad som naturreservat.

Water falls

Från parkeringarna utgår en markerad stig i en runda längs ravinkanterna. Slingan är cirka 1700 meter.

Att promenader i ravinen avråds numera på grund av risk för fallande träd. Här växer främst bok men utmed bäcken växer även al, ask och alm. Nyligen invigdes en utkiksplattform vid det nedre fallet.

Upwards