I storkhägnet i Fulltofta finns ca 50 storkar. Det är storkprojektets största hägn och allmänheten är välkomna dit. Det byggdes av Region Skåne och stod klart 2004.

Stork
I hägnet bor främst polska storkar som har importerats i två omgångar (2004 och 2009). Storkarna har hamnat på olika djurparker efter att ha rehabiliterats från skador i det fria. Detta gör att flera av storkarna inte kan flyga då vingarna är stela eller delvis amputerade.

Periodvis vistas även ungstorkar i hägnet. På stolparna som bär upp nättaket häckar fria storkar.
Stork

Vid hägnet finns det en mycket bra parkeringsplats med ett fåtal meter ner till storkarna.
Stork

I sex olika hägn runt om i Skåne lever cirka 250 storkar. Hägnen varierar i storlek och har olika funktioner. När storkarna har bildat par och häckat framgångsrikt släpps de ut, men de släpper även ut ungstorkar som kan flytta söderut tillsammans med ungarna som föds i frihet.

Storkprojektet

Hitta till Storhägnet