Smygehuk är inte bara Sveriges sydligaste udde, utan även en historisk miljö som sommartid sjuder av besökare och aktiviteter. Udden är definitivt värt ett besök.

Jag bor rätt nära och gör besök där rätt ofta året om, men det är på sommaren udden lever upp. Har du vägarna förbi tycker jag du ska stanna till. Det finns en hel del att se och njuta av där.

Det lilla fiskeläget som utgör ursprunget till Smygehamn har funnits här sedan 1600-talet. Hamnen i Smygehuk som byggdes på 1920-talet var från början ett kalkbrott. Tidigare lade fartygen till ute på redden och lastades och lossades med hjälp av pråmar från långa stenbryggor.

Hamnen i Smygehuk

Historiens vingslag

I det gamla Köpmansmagsinet finns sommartid turistbyrå och utställningar. Förr lär Magasinet ha fungerat som ett smuggelnäste. Magasinet är en av fyra handelsgårdar som byggdes i trakten i början på 1800-talet.

I närheten finns också en gammal kalugn bevarad. Länge bröt man kalk i området kring Smygehamn. Landskapet visar fortfarande spår efter brytningen. Kalkbrytning och bränning i mer industriell omfattning kom troligen igång omkring 1860. 1954 lades verksamheten ner på grund av dålig lönsamhet. Kalken användes till mur- och putsbruk, till att vitkalka husen och även vid sockerframställning. Bränningen skedde i så kallade kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var 10 ugnar i bruk. Nio av ugnarna finns bevarade, den äldsta av dessa är från mitten av 1800-talet. Den byggdes av tysken Herman Wendt och ligger mellan hamnen och Köpmansmagasinet. De övriga finns norr om Smygehamn i Östra Torp.

Kalkugnen i Smygehuk

Smygehuks fyr är byggd 1883. Fyren är ett 17 meter högt torn byggt i järn. Efter att ha varit släckt i 25 år tändes den åter 2001. Den gamla fyrvaktarbostaden är ombyggd till vandrarhem och i här anordnas både fyrkyrkor och utställningar på sommaren.

Hamn och hav

Vid hamnen finns en skylt med avståndsangivelser till några europeiska huvudstäder  och en utsiktsplats ut i havet. Utkiken invigdes den 21 maj 2007 och blev snabbt ett populärt fotomotiv.

Natur

Växt- och djurlivet runt udden präglas av den kalkrika marken. På stranden ligger klappersten, som vaskats fram ur den kalkrika berggrunden. Växter som trivs i den kalkrika jorden är arter som backanis, väddklint och trifft. Norr om hamnen finns ett kärr där orkidéerna majnycklar och ängsnycklar trivs. I kärret finns också salamander, grodor och paddor och den starkt hotade strandpaddan.

Kusten

Äta och shopping

I Smygehuk finns ett rökeri som har tillhörande servering, ett café, en vinbar och en glasskiosk  samt ett par mindre butiker.

 

Fler av mina foton från Smygehuk finns på Flickr.