Listan på Wikipedia över skånska slott och herresäten är diger. En hel del av slotten har öppet för allmänheten under vissa tider medan andra är privatägda och inte har några visningar alls.

På sommaren är det en hel del aktiviteter på många av dessa så det kan vara värt att kolla in deras webbplatser om man planerar ett besök.

Några skånska slott och herresäten

Christinehofs slott

Christinehofs slott och ekopark ligger ca 5 km söder om Brösarp.Här finns ett slottscafé och en butik. Slottet ligger omgivet av en ekopark. Borstakärr våtmarker samt Andrarums alunbruk ligger nära och där anordnas visningar på sommaren.

Inom Ekoparken finns flera utmärkta leder, från 1,4 till 12 kilometer. Alla utgår från parkeringsplatsen vid Christinehofs slott. Skåneledens Österlenslinga passerar här.
Castle of Christinehof

christinehof2 (1 av 1)

Christinehofs webbplats.

Svaneholms slott

Svaneholms slott ligger strax utanför Skurup. Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening driver en del av slottet som museum. I en annan del finns en restaurang. Det är vackert beläget vid Svaneholmssjön.

En av de största attraktionerna i Svaneholm slott är Mackleanrummet, som byggdes direkt när Rutger Macklean hade flyttat in i slottet 1782. I Mackleanrummet finns en utställning om Rutger Mackleans liv och verk. På slottet finns också en utställning om de spöken som somliga tror hemsöker slottet.
Svaneholms castle
Stairs

Svaneholms webbplats.

Malmöhus slott

Malmöhus eller Malmöhus slott är ett slott med medeltida anor. Det uppfördes mellan 1526 och 1539 och är Nordens äldsta bevarade renässansslott. På slottsholmen finns idag Malmö konstmuseum och Malmö museum. Det är vackert beläget vid Slottsträdgården och omges av en vallgrav.

Malmöhus castle at night

Förutom att Malmö Museer numera finns här finns också Restaurang Wega och Kommendanthusets Kafé som ligger på andra sidan gatan.
Malmöhus castle

Månstorps gavlar

Månstorps gavlar är en slottsruin i Vellinge kommun. Anläggningen bestod av en ringformig vall med vallgrav där huvudbyggnaden var inpassad i vallen. 1678 förstördes slottet av danskarna under det skånska kriget.
Broken

Katrinetorp

Katrinetorp Landeri får väl räknas som en gård. Katrinetorp ägs av Malmö stad. Huvudbyggnaden från 1813 har restaurerats, interiört såväl som exteriört.

katrinetorp3 (1 av 1)

Här finns flera olika trädgårdsstilar att njuta av; engelsk park, orangeriträdgård, köksträdgård, rosenträdgård och herrskapsträdgård. Här finns även ett trädgårdscafé som jag dock inte testat än. Här anordnas också bl.a. höstmarknad.

katrinetorp (1 av 2)

Katrinetorps webbplats

Lindholmens borgruin

lindholmensborgruin (1 av 1)

Lindholmens borgruin finns i Svedala kommun. Det enda som finns kvar av borgen är kullen som borgen var byggd på och ett fåtal stenar i marken ovanpå kullen. Det går att urskilja var vallgraven har legat, eftersom det är en nedsänkning i marken, men den har torkat ut. Platsen används som betesmark, men det är ändå möjligt att besöka platsen där borgen en gång har legat. Vid vägen finns en informationstavla med fakta om borgen. På informationstavlan finns ett telefonnummer till en inspelad guidning om borgen. På väg till kullen där borgen låg passerar man även platsen där Drottning Margaretas trädgård en gång låg.

Övedskloster

Monastery

Öveskloster ligger 5 km nordväst om Sjöbo och det första man lägger märke till är de vackra alléerna. Parken är öppen för allmänheten alla dagar mellan klockan 9 och 16.

Building

Under medeltiden var Övedskloster ett premonstratenserkloster som var helgat åt den heliga trefaldigheten.

Monastery

Övedsklosters webbplats

Skarshults slott

Skarshults slott är ett renässansslott som ligger i Eslövs kommun, ca 15 km nordöst om Lund.

Slottet består av en mellanbyggnad och två vidhängande flyglar, som mot norr omsluter en öppen borggård. I det inre sydöstra hörnet står ett åttkantigt trapptorn och vid den östra längans nordöstra hörn ett stort runt torn.

Utställning, park och café håller öppet under sommarhalvåret och det ges visningar av slottet.
Castle

Skarshults webbplats

Bosjökloster

Bosjökloster är vackert beläget vid Ringsjön utanför Höör. Här kan man fika med sjöutsikt och vandra omkring i den vackra trädgården. Lite djur brukar finnas i hagar på sommaren och på ägorna finns även en 1000-årig ek och en del konstverk. Skånedagarna i början av september är det största av flera årliga evenemang.
Reflections of a castle

Bosjöklosters webbplats.

Jag har tidigare bloggat om Häckeberga slott, Torup och Sofiero.