Natureservat finns det gott om i Skåne och vi kan ståta med inte mindre än tre nationalparker. För den som är intresserad finns naturen nära.

Nationalparker, naturområden och Natura 2000

Nationalparkerna har den starkaste skyddsformen som ett naturområde kan ha. Skåne har tre nationalparker: Söderåsen, Stenshuvud och Dalby Söderskog.

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden.I Skåne finns det över 250 stycken.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. I Skåne finns mer än 200 Natura 2000-områden.

Alla dessa finns förtecknade och beskrivna hos Länsstyrelsen.

Måryd

Landscape

Måryd är ett naturreservat beläget mellan Södra Sandby och Torna Hällestad i Skåne län.
In the Woods

Naturen består till stor del av fäladsmarker. Här finns det även lövskog. Måkullsbacken erbjuder en fantastisk utsikt över Vombsänkan.

Landscape

Bäcken som ringlar genom fäladsmarken mynnar ut i Boijsens dammar i vilka man bland annat kan se röd näckros. I de södra delarna finns vresbok.

Måryd gränsar i väster till Skrylle. Området blev naturreservat 1989.

Rocks

Tidigare blogginlägg om olika former av natur

Dalby Stenbrott
Brösarps backar
Kalkbrottet i Limhamn
Näsbyholmssjön
Natur och slott i Torup
Häckeberga slott och naturvårdsområde
På säljakt på Måkläppen
Möns klint
Söderåsen
Ale stenar och Kåseberga hamn