Dalby Stenbrott är både välkänt och ökänt. Inte nog med att här har skett flera dykolyckor här utan också ett mord begåtts.

Quarry

Stenbrottet var i bruk fram till 1958. Man bröt en rödaktig gnejs som ger stenväggarna deras karaktäristiska färg. Vattnet är rent och klart och lockar till bad. Varningsskyltar finns uppe på alla klipporna som varnar om att det finns rasrisk och man beträder på eget ansvar. Det finns några ställen där man kan gå i vattnet utan att behöva utsätta sig för några risker vilket dykning kan innebära.

Naturreservatet Knivsås-Borelund har en varierad natur i åslandskap och är 160 hektar stort. I området finns gott om stigar mellan, åsar, kärr och bokskog. Knivsåsen är en s.k. getryggsås med spetsigt krön. Framåt maj finns det gott om backsippor i de östra delarna av området. Från höjderna har man en fin utsikt.

Vid kalkärren i området blommar orkiderna under försommaren; Ankt Pers nyklar, majnycklar och Junfru Maria nycklar.
Quarry