På åsen ovanför Kåseberga hamn ligger Ale stenar, Sveriges största skeppssättning. Den omfattar totalt 59 stenblock kvartssandstenar, som var och en väger runt 5 ton, är 67 meter lång och 19 meter bred.

Ale stenarUtsikten över den branta kusten och Bornholm är vacker. Troligen blåser det oftast uppe på åsen men den vackra sommardag som jag var där var det bara skönt.

0IMG_1231-12

Fakta om Ale stenar

Skeppssättningen uppfördes under vendeltiden, men begravningar kan ha också ha ägt rum på platsen tidigare under järnåldern. Denna uppfattning bygger på att stenarna inte står tätt intill varandra som de gör i bronsålderns skeppssättningar. *

Funktionen hos järnålderns skeppssättningar är något oklar då man inte alltid finner spår av några särskilda aktiviteter när man gräver ut dem, men de betraktas i allmänhet som gravmonument. I fallet Ales stenar har ingen grav identifierats, men anläggningen har ännu inte blivit totalutgrävd. *

Ale stenar på närmare håll

Kåseberga hamn

I Kåseberga hamn finns såväl souvenirbutiker, sjöräddningsmuseum, restauranger, fiskrökeri och kiosker. För att få parkeringsplats i hamnen gäller det att vara tidigt ute, annars får man parkera i Kåseberga. Då är å andra sidan gångvägen till Ale stenar mindre brant.

Vägen ner från Ale stenar till Kåseberga hamn

Fler av mina foton finns på Flickr

* Källa: Wikipedia