Aldrig har så många haft anledning att besöka och kommunicera i Trelleborgs kommuns digitala kanaler som under de gångna månaderna. När flyktingströmmen till Sverige började komma via färjorna till Trelleborg och kommunen utsågs som ankomstkommun för ensamkommande barn och unga ökade trycket rejält på den digitala kommunikationen mellan kommunen och medborgarna.

Som statistiken från Trelleborgs kommuns digitala kanaler visar är det Facebook och kommunens webbplats som spelat allra störst roll för de flesta i kontakten med kommunen.

Först ett par varningar! Detta inlägg lämpar sig bäst för statistiknördar som kan dra sina egna slutsatser utifrån siffrorna. Det förekommer en del svengelska eftersom jag inte brytt mig om att översätta analystjänsternas engelska.

Bakgrund – Händelserna i Trelleborg i september och oktober i korthet

Den 10 september kom de första flyktingarna med färja till Trelleborgs hamn. Migrationsverket fanns på plats med buss för att transportera människorna till sin anläggning i Malmö.

13 september öppnar Trelleborgs kommun efter förfrågan från Migrationsverket ett tillfälligt boende för asylsökande i DUX tidigare lokaler vid Strandridaregatan.

22 september öppnar Trelleborgs kommun transitboende med kapacitet för maximalt sextio ensamkommande unga asylsökande efter att Migrationsverket utsett Trelleborg som ankomstkommun. Trelleborg har därmed ansvar för boende, omsorg och uppehälle för dessa barn och unga i väntan på kommunanvisning.

Sedan öppnas i stort sett ett nytt transitboende per dygn i Trelleborg under ett par veckors tid.

28 september öppnar Trelleborgs kommun ett rekryteringscenter i Rådhuset för att snabbt kunna rekrytera boendestödjare till alla transitboenden som har öppnats. Över 800 personer söker tjänsterna.

2 oktober vädjar Trelleborg om hjälp till migrationsminister Morgan Johansson. Samma dag får Trelleborg hjälp av Vellinge kommun med platser i transitboende.

9 oktober undantar Migrationsverket Trelleborg från att ta emot anvisade ensamkommande barn och unga.

Det är händelserna i korthet. Många andra kommuner har vartefter kommit till Trelleborgs hjälp med boenden. Ministrar och pressen både nationell och internationell har uppmärksammat den ansträngda situationen och besökt Trelleborg. Jag gissar att statistiken för mediabevakningen kommer att visa sig att ha mer än fördubblats mot motsvarande månader i fjol.

Statistik från webbplatsen www.trelleborg.se

Den 9 september publicerade vi den första nyheten på kommunens webbplats med anledning av flyktingsituationen ”Många vill hjälpa”. Från den 9 september fram till den 31 oktober hade vi publicerat 53 nyheter på www.trelleborg.se med anledning av detta, på både vardagar och helger.

19 nyheter i september
34 nyheter i oktober

På webbplatsen har vi vartefter byggt upp vanliga frågor och svar utifrån de frågor som vi har fått in utifrån våra olika digitala kanaler. Även statistik över hur många ensamkommande unga som skrivs in i Trelleborg publiceras. Allt finns samlat på www.trelleborg.se/asyl.

Vid två tillfällen har vi också anordnat chattar där allmänheten har fått möjlighet att ställa sina frågor dels till Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen (den 23 september) och den 1 oktober till Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun och Jörgen Sjåstad, tillförordnad kommunpolis i Trelleborg. Flera planeras.

Nyckeltal per månad

September / Oktober

Sessioner                                      98 400 (2014: 78 300)                 115 116 (2014: 69 945)

Användare                                    54 032 (2014: 45 272)                 62 243 (2014: 40 024)

Sidvisningar                                  262 058 (2014: 214 141)            299 497(2014: 202 531)

Sidor/session                               2,66 (2014:2,73)                          2,60 (2014: 2,90)

Återvändande besökare         61,8 %(2014: 60,5 %)                 62,5 % (2014: 61,5 %)

Nya besökare                              38,2 % (2014: 39,5 %)                37,5% (2014: 38,5 %)

 

Trafikkällor

September / Oktober

Facebook                                      13 544 (2014: 6 191)                   23 744 (2014: 2 114 )

Twitter                                           264 (2014: 218)                            1 197 (2014: 112)

LinkedIn                                         65 (2014: 18)                                 66 (2014: 17)

Blogger                                           34 (2014: 26)                                 58 (2014: 63)

 

Enhet

September / Oktober

Laptop/Desktop                         50,85 % (2014: 63,06 %)           47,34 % (2014: 65,50 %)

Mobil/Tablet                                49,15 % (2014: 36,94 %)           52,60 % (2014: 34,50 %)

fördelat på
mobil                                               37,94% (2014: 25,98 %)            41,56 % (2014: 23,28 %)

tablet                                              11,21% (2014: 10,96 %)            11,04 % (2014: 11,22 %)

Mest besökta sidorna i september 2015

Sidrubrik Sidvisningar
262 058
% av det totala antalet:100,00 %
(262 058)
1. Trelleborgs kommun — Trelleborgs kommun 40 608(15,50 %)
2. Lediga jobb — Trelleborgs kommun 13 117(5,01 %)
3. Skolmat, lunch — Trelleborgs kommun 5 962(2,28 %)
4. Barn & Utbildning — Trelleborgs kommun 4 341(1,66 %)
5. Trelleborgs kommun — Söderslättsgymnasiet 4 207(1,61 %)
6. 1935 – Trelleborgs mest berömda orm fyller 75 — Trelleborgs kommun 3 791(1,45 %)
7. Boendestödjare på transitboende för ensamkommande barn och ungdomar — Trelleborgs kommun 3 518(1,34 %)
8. Bygga, Bo & Miljö — Trelleborgs kommun 2 976(1,14 %)
9. Kontakta Trelleborgs kommun — Trelleborgs kommun 2 881(1,10 %)
10. Badhus — Trelleborgs kommun 2 716(1,04 %)
11. Aktuellt — Trelleborgs kommun 2 452(0,94 %)
12. Omsorg & Hjälp — Trelleborgs kommun 2 279(0,87 %)
13. Kommun & Politik — Trelleborgs kommun 2 231(0,85 %)
14. Ansök om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd — Trelleborgs kommun 2 042(0,78 %)
15. Evenemangskalender — Trelleborgs kommun 1 954(0,75 %)
16. Trelleborg öppnar tillfälligt boende för asylsökande — Trelleborgs kommun 1 944(0,74 %)
17. Vill du vara med och göra något viktigt tillsammans med fantastiska kollegor? — Trelleborgs kommun 1 889(0,72 %)
18. Näringsliv & Arbete — Trelleborgs kommun 1 697(0,65 %)
19. Bibliotek — Trelleborgs kommun 1 696(0,65 %)
20. Förtroendevalda — Trelleborgs kommun 1 660(0,63 %)
21. Nyheter — Trelleborgs kommun 1 537(0,59 %)
22. Uppleva & Göra — Trelleborgs kommun 1 518(0,58 %)
23. Lärare — Trelleborgs kommun 1 383(0,53 %)
24. Stort antal ensamkommande skapar ansträngt läge i Trelleborg — Trelleborgs kommun 1 269(0,48 %)
25. Återvinningscentralerna — Trelleborgs kommun 1 267(0,48 %)
26. Lov, ledighet och terminstider — Trelleborgs kommun 1 259(0,48 %)
27. Hitta bostad — Trelleborgs kommun 1 249(0,48 %)
28. Grundskola och förskoleklass — Trelleborgs kommun 1 239(0,47 %)
29. Undersköterska — Trelleborgs kommun 1 197(0,46 %)
30. Sidan kan inte hittas — Trelleborgs kommun 1 183(0,45 %)
31. Trelleborg öppnar ytterligare transitboende för unga — Trelleborgs kommun 1 128(0,43 %)
32. Möten, handlingar och protokoll — Trelleborgs kommun 1 053(0,40 %)
33. Timvikarier Etableringsboende — Trelleborgs kommun 1 042(0,40 %)
34. Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor — Trelleborgs kommun 1 037(0,40 %)
35. Jobba hos oss — Trelleborgs kommun 968(0,37 %)
36. 1260 – Trelleborg ges bort som brudgåva — Trelleborgs kommun 958(0,37 %)
37. Boendestödjare natt till etableringsboende — Trelleborgs kommun 952(0,36 %)
38. Bygglov — Trelleborgs kommun 948(0,36 %)
39. Trelleborgsbanan — Trelleborgs kommun 926(0,35 %)
40. Kontakt — Söderslättsgymnasiet — Trelleborgs kommun 901(0,34 %)
41. Trafik & Infrastruktur — Trelleborgs kommun 897(0,34 %)
42. Förskollärare — Trelleborgs kommun 889(0,34 %)
43. Adminstratör/receptionist — Trelleborgs kommun 878(0,34 %)
44. Trelleborgs kommun öppnar ytterligare två transitboende — Trelleborgs kommun 871(0,33 %)
45. Boendestödjare på transitboende för ensamkommande barn och ungdomar — Trelleborgs kommun 865(0,33 %)
46. Ytterligare 4 000 hushåll byter en soptunna mot två — Trelleborgs kommun 860(0,33 %)
47. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd — Trelleborgs kommun 859(0,33 %)
48. Priser på Badhuset — Trelleborgs kommun 853(0,33 %)
49. Förskola och pedagogisk omsorg — Trelleborgs kommun 852(0,33 %)
50. Asylsökande — Trelleborgs kommun 841(0,32 %)

 

Mest besökta sidorna i oktober 2015-11-02

Sidrubrik Sidvisningar
299 497
% av det totala antalet:100,00 %(299 497)
1. Trelleborgs kommun — Trelleborgs kommun 50 592(16,89 %)
2. Lediga jobb — Trelleborgs kommun 15 756(5,26 %)
3. Trelleborg vädjar om hjälp — Trelleborgs kommun 7 024(2,35 %)
4. Skolmat, lunch — Trelleborgs kommun 5 688(1,90 %)
5. Asylsökande — Trelleborgs kommun 4 602(1,54 %)
6. Barn & Utbildning — Trelleborgs kommun 3 818(1,27 %)
7. Kontakta Trelleborgs kommun — Trelleborgs kommun 3 658(1,22 %)
8. Aktuellt — Trelleborgs kommun 3 392(1,13 %)
9. Boendestödjare på transitboende för ensamkommande barn och ungdomar — Trelleborgs kommun 3 129(1,04 %)
10. Trelleborg bemöter Migrationschefen — Trelleborgs kommun 3 002(1,00 %)
11. Trelleborgs kommun — Söderslättsgymnasiet 2 986(1,00 %)
12. Badhus — Trelleborgs kommun 2 962(0,99 %)
13. Bygga, Bo & Miljö — Trelleborgs kommun 2 911(0,97 %)
14. Boendestödjare LSS — Trelleborgs kommun 2 605(0,87 %)
15. Omsorg & Hjälp — Trelleborgs kommun 2 460(0,82 %)
16. Kommun & Politik — Trelleborgs kommun 2 364(0,79 %)
17. Ansök om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd — Trelleborgs kommun 2 345(0,78 %)
18. Evenemangskalender — Trelleborgs kommun 2 322(0,78 %)
19. Nyheter — Trelleborgs kommun 2 131(0,71 %)
20. Näringsliv & Arbete — Trelleborgs kommun 1 910(0,64 %)
21. Förtroendevalda — Trelleborgs kommun 1 873(0,63 %)
22. Bibliotek — Trelleborgs kommun 1 671(0,56 %)
23. Sidan kan inte hittas — Trelleborgs kommun 1 597(0,53 %)
24. Uppleva & Göra — Trelleborgs kommun 1 536(0,51 %)
25. Återvinningscentralerna — Trelleborgs kommun 1 513(0,51 %)
26. Stabilare läge i mottagandet i Trelleborg — Trelleborgs kommun 1 426(0,48 %)
27. Handläggare för ensamkommande barn och unga — Trelleborgs kommun 1 362(0,45 %)
28. Stopp i systemet skapar problem i Trelleborg — Trelleborgs kommun 1 326(0,44 %)
29. Skratt och sorg – så är det att arbeta på ett transitboende — Trelleborgs kommun 1 319(0,44 %)
30. Tack till Trelleborg — Trelleborgs kommun 1 317(0,44 %)
31. Sökes – fotbollar, spel och kortlekar… — Trelleborgs kommun 1 302(0,43 %)
32. Lov, ledighet och terminstider — Trelleborgs kommun 1 239(0,41 %)
33. Lärare — Trelleborgs kommun 1 232(0,41 %)
34. Förskollärare — Trelleborgs kommun 1 194(0,40 %)
35. Jobba hos oss — Trelleborgs kommun 1 166(0,39 %)
36. Söderslättshallen inte längre transitboende — Trelleborgs kommun 1 165(0,39 %)
37. Samordnare transitboende för barn och unga — Trelleborgs kommun 1 136(0,38 %)
38. Avfall & återvinning — Trelleborgs kommun 1 103(0,37 %)
39. Möten, handlingar och protokoll — Trelleborgs kommun 1 096(0,37 %)
40. Statsministern besökte Trelleborg — Trelleborgs kommun 1 013(0,34 %)
41. Verksamhet som vanligt på Söderslättshallen — Trelleborgs kommun 1 006(0,34 %)
42. SPA-kvällar på Badhuset — Trelleborgs kommun 996(0,33 %)
43. Grundskola och förskoleklass — Trelleborgs kommun 995(0,33 %)
44. Trelleborg öppnar transitcentral — Trelleborgs kommun 962(0,32 %)
45. Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor — Trelleborgs kommun 940(0,31 %)
46. Kommunvägledare — Trelleborgs kommun 939(0,31 %)
47. Hitta bostad — Trelleborgs kommun 929(0,31 %)
48. Trelleborgsbanan — Trelleborgs kommun 928(0,31 %)
49. Bygglov — Trelleborgs kommun 906(0,30 %)
50. Trelleborg gör det omöjliga – se systemets brister — Trelleborgs kommun 874(0,29 %)

Facebook

https://www.facebook.com/trelleborgskommun/

Trelleborgs kommun har funnits med på Facebook sedan februari 2009.

Att jämföra med augusti, som är en semestermånad, är kanske inte helt rättvisande men ger ändå en fingervisning om hur stor ökningen i aktivitet på Facebooksidan har varit.

Siddata

Ökningen av antal gillamarkeringar 1.8-31.10 2015

image001

Inläggets räckvidd

image002 

Sid- och flikbesök

image003 

Daily                                   Augusti         September    Oktober       

Page Engaged Users             171                455                1215

Total Reach                         1805              3519              7185

Total Impressions               4435              8995              21968

Reach of page posts             1775              3485              7301

People Talking About This  34                  66                  163

Augusti        

Antal som gillar sidan vid månadens början: 2 770
Antal som gillar sidan vid månadens slut: 2 786
Ökning: 18
Antal inlägg: 48

Daily Page Engaged Users: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users):
Genomsnitt: 171, varierar från 6 till 878

Daily Total Reach: The number of people who have seen any content associated with your Page. (Unique Users)
Genomsnitt: 1 805, varierar från 21 till 6 828

Daily Total Impressions: The number of impressions seen of any content associated with your Page. (Total Count)
Genomsnitt: 4 435, varierar från 133 till 15 283

Daily reach of page posts: The number of people who saw any of your Page posts. (Unique Users)
Genomsnitt: 1 775, varierar från 16 till 6 797

Daily People Talking About This: The number of people sharing stories about your page. These stories include liking your Page, posting to your Page’s timeline, liking, commenting on or sharing one of your Page posts, answering a question you posted, responding to one of your events, mentioning your Page, tagging your Page in a photo or checking in at your location. (Unique Users)
Genomsnitt: 34, varierar från 0 till 136

September   

Antal som gillar sidan vid månadens början: 2 786
Antal som gillar sidan vid månadens slut: 2 839
Ökning: 53
Antal inlägg: 63

Daily Page Engaged Users: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users):
Genomsnitt: 455, varierar från 10 till 1 573

Daily Total Reach: The number of people who have seen any content associated with your Page. (Unique Users)
Genomsnitt: 3 519, varierar från 100 till 11 867

Daily Total Impressions: The number of impressions seen of any content associated with your Page. (Total Count)
Genomsnitt: 8 995, varierar från 486 till 22 718

Daily reach of page posts: The number of people who saw any of your Page posts. (Unique Users)
Genomsnitt:  3 485, varierar mellan 83 och 11 864

Daily People Talking About This: The number of people sharing stories about your page. These stories include liking your Page, posting to your Page’s timeline, liking, commenting on or sharing one of your Page posts, answering a question you posted, responding to one of your events, mentioning your Page, tagging your Page in a photo or checking in at your location. (Unique Users)
Genomsnitt: 66, varierar mellan 3 och 234

Oktober

Antal som gillar sidan vid månadens början: 2 839
Antal som gillar sidan vid månadens slut: 3 136
Ökning: 297
Som flest 57 nya som gillade under ett dygn
Antal inlägg: 112

Daily Page Engaged Users: The number of people who engaged with your Page. Engagement includes any click or story created. (Unique Users):
Genomsnitt: 1 215, varierar från 48 till 4 578

Daily Total Reach: The number of people who have seen any content associated with your Page. (Unique Users)
Genomsnitt: 7 185, varierar från 886 till 22 174

Daily Total Impressions: The number of people who have seen any content associated with your Page. (Unique Users)
Genomsnitt: 21 968, varierar från 2 756 till 82 119

Daily reach of page posts: The number of impressions seen of any content associated with your Page. (Total Count)
Genomsnitt: 7 301, varierar från 860 till 21 910

Daily People Talking About This: The number of people sharing stories about your page. These stories include liking your Page, posting to your Page’s timeline, liking, commenting on or sharing one of your Page posts, answering a question you posted, responding to one of your events, mentioning your Page, tagging your Page in a photo or checking in at your location. (Unique Users)
Genomsnitt: 163, varierar från 9 till 782

Inläggsdata

                                                                          Augusti             September      Oktober

Antal statusuppdateringar                                  48                        63                        112

Genomsnitt
Post Total Reach                                                    1536                    2190                    3070

Post Total Impressions                                         2712                    4162                    5822

Engaged Users                                                         107                      230                      401

Augusti

Antal statusuppdateringar: 48

Genomsnitt alla statusuppdateringar:

Lifetime Post Total Reach: 1 536
Lifetime Post Total Impressions: 2 712
Lifetime Engaged Users: 107
Lifetime Post Consumptions: 95
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 1 808
Lifetime Post reach by people who like your Page: 916
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 73

Mest “populära” inlägget (länk):

https://www.facebook.com/trelleborgskommun/posts/924572594269898

Vi fick ett meddelande här på Facebook: Vi är ett par på 20 respektive 26 år som den 16 juni i år tog vårt pick och pack och gav oss av på vårt livs (hittills) största äventyr! Planen? Att cykla från Trelleborg till Kapstaden…

Lifetime Post Total Reach: 7 023
Lifetime Post Total Impressions: 12 148
Lifetime Engaged Users: 909
Lifetime Post Consumptions: 1 129
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 3 776
Lifetime Post reach by people who like your Page: 1 808
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 418

September

Antal statusuppdateringar: 63

Genomsnitt alla statusuppdateringar:

Lifetime Post Total Reach: 2 190
Lifetime Post Total Impressions: 4 162
Lifetime Engaged Users: 230
Lifetime Post Consumptions: 214
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 2 274
Lifetime Post reach by people who like your Page: 1 077
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 133

Mest “populära” inlägget (lank):

https://www.facebook.com/trelleborgskommun/posts/938025182924639

Trelleborg öppnar tillfälligt boende för asylsökande

Lifetime Post Total Reach: 13 051
Lifetime Post Total Impressions: 24 223
Lifetime Engaged Users: 1 659
Lifetime Post Consumptions: 1 541
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 4 680
Lifetime Post reach by people who like your Page: 2 027
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 634

Oktober

Antal statusuppdateringar: 112

Genomsitt alla statusuppdateringar:

Lifetime Post Total Reach: 3 070
Lifetime Post Total Impressions: 5 822
Lifetime Engaged Users: 401
Lifetime Post Consumptions: 381
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 2 903
Lifetime Post reach by people who like your Page: 1 307
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 209

Mest “populära” inlägget (status)

https://www.facebook.com/trelleborgskommun/posts/949179511809206

På söndagen fick de ensamkommande unga som bor på transitboende i Trelleborg stifta sin första bekantskap med svenska traditioner. För att uppmärksamma Kanelbullens dag serverades 600 kanelbullar – något som var mycket uppskattat.

Lifetime Post Total Reach: 15 685
Lifetime Post Total Impressions: 25 309
Lifetime Engaged Users: 2700
Lifetime Post Consumptions: 2 591
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page: 4 931
Lifetime Post reach by people who like your Page: 2 063
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post: 716

Facebooksidan Lediga jobb

Antalet som gillar sidan

1.8                 2 283
1.9                 2 331 (+48)
1.10               2 413 (+82)
1.11               2 448 (+35)

image004

Här kan konstateras att annonsen där Trelleborgs kommun sökte boendestödjare till Transitboendena fick väldigt stor räckvidd. Frågorna och kommentarerna kring detta var fler än normalt. Det kom in över 800 ansökningar. I övrigt taggar man mest varandra på platsannonserna för att tipsa andra om lediga tjänster.

Twitter

Alla nyheter har gått ut på Twitter och likaså alla platsannonser som haft med rekryeteringarna till boendena att göra.

Augusti / September / Oktober

Tweets                         102 / 126 /145

Tweet impressions    31,3K / 38,6K / 45,1K

Profile visits                440 / 464 /  578

Mentions                      21 / 49 / 137

New followers              44 / 58 / 68

Tweets linking to you  70 / 156 / 286

 

Top Tweet

Augusti

Vi söker Gymnasielärare i matematik dlvr.it/BpjXc1 #jobb #nyttjobb
earned 1,075 impressions

September

God beredskap i Trelleborg: Ett knappt sextiotal flyktingar kom med morgonfärjan från Tyskland till Trelleborg på… dlvr.it/C6RtQT
earned 1,789 impressions

Oktober

Ebba Busch Thor besöker Trelleborg: I eftermiddag besöker Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor Trelleborg… dlvr.it/Cb1Y6G
earned 5,169 impressions

Medborgarforumet Kundo

6 inlägg/frågor kring detta under de två månaderna september och oktober, varav ett som hade totalt fyra kommentarer.