Pinterest har fått delvis ny design och några nya funktioner dessutom. Den nya designen började man rulla ut redan innan årsskiftet men jag har fått den först nu.

Det första jag märkte av frånsett designen var varningsmeddelandet jag fick när jag försökte repinna en bild som jag redan har pinnat. En funktion som jag länge har efterfrågat och behövt.

Varningsmeddelande

Navigeringen har också förändrats och kategorierna finns nu intill sökfältet till vänster.

Navigeringen

Till höger finns dina inställningar och där hittar du även aviseringarna.

När du öppnar en pin/bild ser du vilka andra bilder som finns på samma board och även andra bilder som har pinnats från samma webbplats. Under bilden kan du dessutom se vilka andra som har pinnat bilden och till vilka boards. Allt för att göra det lättare för dig att upptäcka flera bilder och stanna kvar på Pinterest ännu längre.

En pin/bild

För att omarrangera dina boards och ordningen på dem är det nu bara dra och släpp som gäller, vilket gör det betydligt enklare.

Ovanför varje bild kan du se hur många gånger den har repinnats, det vill säga postats vidare, och hur många gånger den gillats. Knappen intill leder till webbplatsen den har pinnats ifrån.

Repins och likes

Inställningar

Det har även skett en del förändringar i inställningarna och hur du ändrar i din personliga information. Genom att klicka på pennan kan du ändra den.

Ändra din information

Framförallt kan man nu validera sin webbplats här vilket borde vara önskvärt för alla företag. Det har också blivit lättare att hitta både Facebook- och Twittervänner.

För att summera, inget revolutionerande, men lite smartare och snyggare än innan. Pinna lugnt!