E-post är fortfarande det vanligaste sättet att skicka meddelanden över Internet, men oönskad skräppost så kallad spam har gjort att det blivit tidsödande för de flesta av oss. Spamfilter kan filtrera bort en hel del, men oftast inte allt. Mina erfarenheter från mitt jobb är att det rensar bort mycket av utländska e-postmeddelanden, men har svårare att rensa bort de svenskspråkiga.

Förbjudet

E-postmarknadsföring får endast skickas till mottagare som har gett sitt medgivande. Lagen gäller inte all obeställd e-post, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Förbudet gäller dock endast till privatpersoner och enskilda firmor, inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela EU, för reklam via e-post, fax, SMS och MMS.

Anmäl

Gör en anmälan till Konsumentverket. Eftersom det krävs många anmälningar för att de ska agera är det viktigt att så många som möjligt hjälps åt! “Alla anmälningar om oönskad e-postreklam hamnar i en databas. Vi agerar om vi får in ett större antal anmälningar mot ett företag och om vi har juridiska möjligheter att göra det. Reglerna för spam är lika inom EU. Ett problem är att spam ofta kommer från andra länder där regelverket ser annorlunda ut vilket begränsar våra möjligheter att agera.”

Du kan också anmäla till DM-nämnden. Den är ett resultat av direktmarknadsföringsbranschens vilja till självreglering.Här kan du även anmäla oönskad reklam i SMS, MMS och försäljningssamtal som du får trots att du är med i Nix telefonregister. “Nämnden behandlar både direktmarknadsföringens form och innehåll såväl som hur avsändaren använt sig av personuppgifter och adressregister. När ett ärende behandlas, eller ”prövas”, får ingen som representerar eller är anställd i det aktuella företaget vara närvarande. DM-nämndens prövning leder till ett uttalande som bland annat publiceras på nämndens hemsida.”

Undvik spam

Det finns förstås en del som du själv kan göra för att undvika spam, även om jag personligen tycker att det är tragiskt att det behövs.

  • Var försiktig med att lämna ut din e-postadress.
  • Om du måste lämna ut din e-postadress, skaffa en tillfällig adress istället för att andvända din vanliga e-postadress när du registrerar dig på webbtjänster som är okända. Du kan skapa gratis e-postadresser hos till exempel gmail.
  • God sed säger att mottagaren bör ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt avregistrera sig från framtida e-postutskick. Att svara på e-postmarknadsföring är dessvärre förknippat med risker eftersom oseriösa avsändare använder avregistreringar för att avgöra om en e-postadress är aktiv, vilket kan leda till ännu mer spam.
  • Kontrollera vad det finns för policy om hur din e-postadress får användas om du köper något via Internet.
  • Skaffa ett filter för skräppost.

Vad kostar spam företagen?

Beräkna själv kostnaderna för vad oönskad reklam kostar ditt företag hos Mailscreen.

Bilden är hämtad från www.inuyaki.com/archives/752