Jag heter Susanne Nilsson, men är mera känd som Infomastern på Twitter så det fick bli namnet på bloggen. Namnet kommer sig av att det är det jag jobbar som. Närmare bestämt i Sveriges sydligaste kommun, Trelleborg.

Jag får ofta frågan om vad en infomaster gör eftersom det är en ganska ovanlig titel jämfört med det vanligare webmaster. Båda jobbar med webbplatser men en webmaster är oftast mer inriktad mot det tekniska och kodning, medan en infomaster har mer fokus på innehållet. Det här är förstås en sanning med modifikation eftersom det ser ut på väldigt olika sätt på olika arbetsplatser och på mindre ställen flyter det ihop.