Nu är vi snart där. Sista helgen i mars byts vintertid mot sommartid oavsett vad vädret och termometern säger. Klockan 2.00 på natten mellan lördag och söndag närmare bestämt.

Ett sätt att minnas åt vilket håll man ska ställa klockan är att ta hjälp av ramsan “Se fram emot sommaren (på våren), se tillbaka på sommaren” (på hösten).

“Ställ fram utemöblerna; ställ tillbaka utemöblerna” och ”Se fram emot sommaren, se tillbaka på sommaren” är ett par andra minnesregler. På amerikansk engelska används ramsan “spring forward, fall back”.

För att citera Gyllene Tider:
Sommartider
Jag känner det är nånting på gång
Sommartider
Sommartider
Kom och stanna ute natten lång
Sommartider

I större delen av Europa gäller sommartid från natten till sista söndagen i mars till samma tid sista söndagen i oktober.

Sommartid innebär att lokal tid justeras fram en timme under en del av året i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren genom att människor följer klockan vid uppstigning. I länder närmare polerna, som i de nordiska länderna, gör sommartid inte lika stor skillnad, eftersom dagsljuset på sommaren sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna.

Sverige införde sommartid 1916, samma år som flera andra länder, på försök 15 maj–30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år. Sommartid infördes åter i landet igen först år 1980.

När blir det sommartid och vintertid?

I Sverige sker tidsomställningen till sommartid alltid klockan 2.00 på natten mellan den sista lördagen och den sista söndagen i mars. Omställningen tillbaka till vintertid sker alltid klockan 3.00 på natten mellan den sista lördagen och den sista söndagen i oktober.