Efter ett besök i Rostock där folk inte alls verkade så vana vid att man fotograferade på allmänna platser började jag fundera på vad som gäller för fotografering på offentliga platser, s.k. street photography i olika länder. Det resulterade till slut i denna länksamling.

Sverige

Joakim Jardenberg har skrivit ett utmärkt blogginlägg om vad man får och inte får fota. Läs det! En väldigt kort summering är att ja, det är okej att fota på allmänna platser. Bilder som kan vara kränkande får man inte publicera och bilder på människor i kommersiella sammanhang får man inte publicera utan lov. Kamera & Bild  har skrivit om kränkande fotografering.

De andra nordiska länderna

I våra nordiska grannländer finns bestämmelser som i vissa fall förbjuder oberättigad eller kränkande fotografering.

I Danmark finns en straffbestämmelse som uppställer förbud mot att oberättigat fotografera eller med hjälp av kikare eller annan apparat iaktta en person som befinner sig på ”et ikke frit tillgängelig sted” (straffeloven §264 a, LBK nr 1062 af 17/11/2011). De områden som skyddas är desamma som skyddas av reglerna om ”husfredskränkelse” (straffeloven §264). Således är det fråga om områden som inte är allmänt tillgängliga och som är avgränsade på ett sådant sätt att det därigenom är tillkännagett att området inte är fritt tillgängligt.

I Finland är det straffbart både att observera och att avbilda någon med hjälp av teknisk anordning såsom kikare och kamera. Skyddet i Finland är avgränsat till platser som omfattas av regler om hemfridsbrott samt toalett, omklädningsrum eller annan motsvarande plats. Vidare omfattar det platser som annars är särskilt skyddsvärda och dit allmänheten inte äger tillträde (olovlig observation enligt 24 kap. 6 § strafflagen, 19.12.1889). Hemfridsskyddade platser definieras som bostäder, fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende, såsom hotellrum, tält, husvagnar och fartyg som kan bebos, trappuppgångar i bostadshus samt gårdar som utgör de boendes privata område och de byggnader som är fast förbundna med sådana gårdar (24 kap. 11 § strafflagen).

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Krankande-fotografering_H00369/?html=true

I Norge är det generellt tillåtet att fotografera människor som befinner sig i det offentliga rummet med några undantag. Men fotografier som avbildar en person får inte visas offentligt utan samtycke. Det mesta är dock tillåtet att offentliggöra bilder av: djur, natur, landskap och byggnaders exteriör.

Källa: http://hannemyr.com/faq/legal_dm07.shtml#limph 

Länksamling över vad som gäller i olika länder

Här finns länkar för vad som gäller i Australien, Canada, Frankrike, Japan, Luxenburg, Nya Zeeland, Norge, Singapore, UK och USA (Observera att olika delstater kan ha olika lagar även på detta området) när det gäller att fotografera människor, publicera bilder på människor och att använda såna bilder kommersiellt.

http://www.japancamerahunter.com/2013/02/street-photographers-know-your-rights/

Fotografera och publicera igenkänningsbara personer

Wikimedia finns det en sammanställning över en mängd länder. Tyvärr är den inte helt komplett.

Street photography på Wikipedia

Även här på Wikipedia, hittar man relevant information om vad som gäller i vissa länder.

Fler länkar

Protecting the Right to Photograph, or Not to Be Photographed (2013)

Street Photography and Law In Italy (2014)

UK, USA och Australian photographers right

Hungary law requires photographers to ask permission to take pictures (2014)

Tipsa gärna om lagtexter/artiklar om vad som gäller i andra länder!

Med reservation för eventuella lagändringar sedan artiklar/laxtexter som jag letat fram. Dubbelkolla alltid vad som gäller det land som du tänkt fotografera i.